Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Zostań rodzicem zastępczym

 

​​

 

Jeśli czujesz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności dzieciom, które jej potrzebują, to jesteśmy miejscem, gdzie Twoje dobre intencje mogą stać się rzeczywistością.

 

Kto może zostać rodzicem zastępczym lub
prowadzącym rodzinny dom dziecka? 

 • Małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • Osoby, które nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. 
 • Osoby, które wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony. 
 • Osoby, które nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych. 
 • Osoby, które są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
 • Osoby, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Osoby, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzaje rodzin zastępczych 

W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje rodzin zastępczych: 

 • Spokrewnione,
 • Niezawodowe,
 • Zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne,
 • Rodzinne domy dziecka.

Wsparcie dla rodzin zastępczych 

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w postaci:


• Miesięcznego świadczenia związanego z pokryciem kosztów utrzymania dziecka,
• Koordynatora/specjalisty pracy z rodziną/opiekuna,
• Psychologa,
• Konsultacji,
• Szkoleń.
 

Wsparcie dla rodzinnego domu dziecka  

Osobom gotowym na poprowadzenie rodzinnego domu dziecka, lecz nieposiadającym własnych, odpowiednich warunków mieszkaniowych, oferujemy przestronne, umeblowane i wyposażone mieszkanie znajdujące się w Otmuchowie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to odpowiedzialna i wymagająca praca, ale także satysfakcjonująca misja. 

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wywiadu z naszą niezwykłą rodziną zastępczą, która dzieli się swoimi inspirującymi historiami i doświadczeniem w dawaniu miłości i wsparcia dzieciom.

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej i prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa oraz pod numerem telefonu 77 400 55 86 lub 725 317 170.

Dyrektor PCPR w Nysie 
Krystyna Wilisowska

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP