Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Kierownik działu - Agnieszka Stasiuk
tel. 77 448 25 34
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl lub sekretariat@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. prowadzenia zadań z zakresu programu Aktywny Samorząd
tel. 77 448 25 34
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl lub sekretariat@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. prowadzenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
tel. 77 448 25 51
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl lub sekretariat@pcprnysa.pl 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego (ze środków PFRON)
tel. 77 400 55 89
e-mail: projekty@pcprnysa.pl 

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" (Ministerialny Program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego)
tel. 77 400 55 89, 693 872 725
e-mail: projekty@pcprnysa.pl 

Dział realizuje zadania w zakresie:

opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
realizacja zadań z zakresu dofinansowania:
  * 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  * 
sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,
  * 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  * 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w  związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  * 
usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,
prowadzenie spraw dofinansowania i nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej,
opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na potrzeby Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa,
realizacja i rozliczanie programów zewnętrznych,
realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości merytorycznej,
realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw dot. osób niepełnosprawnych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP