Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Dział Pomocy Środowiskowej, Stacjonarnej i Administracji

Kierownik działu - Joanna Wójtowicz
tel. 77 448 25 04
e-mail: dps@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. prowadzenia kadr i sekretariatu
tel. stacjonarny 77 400 55 86
tel. komórkowy 725 317 170
e-mail: sekretariat@pcprnysa.pl 

Dział realizuje zadania w zakresie prowadzenia spraw: 

- domów pomocy społecznej,
- opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
organizowanie doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników społecznych,
współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych,
pomoc uchodźcom,
opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności,
realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości merytorycznej,
pomoc repatriantom,
pomoc cudzoziemcom,
udział w kontrolach domów pomocy społecznej,
sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej,
prowadzenie sekretariatu,
prowadzenie spraw kadrowych PCPR,
roznoszenie korespondencji na terenie miasta Nysy,
sprzątanie pomieszczeń, otoczenia budynku PCPR,
administracja budynkiem PCPR,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP