Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

W domu najlepiej


Od 28 maja 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje projekt „W domu najlepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 886.931,53 zł, w tym dofinansowanie 838.150,29 zł i wkład własny 48.781,24 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 roku, a jego głównym celem jest zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie oraz wzrost kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 145 osób (83K/62M). Wsparcie w ramach projektu ma wzmocnić kompetencje rodziców zastępczych, a przez to zaowocować poprawnym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, w życiu społecznym. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-aktywizującym, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastęspczej, propagowanie rodzinnych form pieczy zastępczej, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do sprawowania tej formy opieki. Celem projektu jest również podniesienie jakości i dostępności usług społecznych na terenie powiatu nyskiego poprzez pozyskanie kandydatów do prowadzenia i utworzenia drugiego rodzinnego domu dziecka. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą (26K/14M), kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (3K/2M), dzieci przebywające w pieczy zastępczej (54K/46M).

 


Szkolenie 10-25 listopada 2018 roku >>

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny