Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Dział Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem

Kierownik działu - Jolanta Sulikowska
tel. 77 448 25 55
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych
tel. 77 448 25 25
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 77 448 25 25
e-mail: koordynatorzy@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. rodzin zastępczych
t
el. 77 448 25 25
tel. 77 448 25 33
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. pełnoletnich wychowanków, pracy socjalnej
tel. 77 448 25 33
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Dział realizuje zadania w zakresie:
realizowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
prowadzenie spraw dotyczących rodzin zastępczych oraz przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
prowadzenie spraw dot. odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
świadczenie poradnictwa socjalnego i pedagogicznego rodzinom zastępczym i ich wychowankom,
praca socjalna z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach,
prowadzenie spraw dot. usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek w tym przyznawania pomocy pieniężnej,
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i inne placówki,
prowadzenie spraw placówek opiekuńczo - wychowawczych,
prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu nyskiego, jak również umieszczonych poza naszym powiatem w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem dzieci z poza powiatu nyskiego w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
prowadzenie spraw dotyczących odpłatności ponoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu, jak i poza terenem powiatu nyskiego,
działalności dotyczącej pracy Zespołu Opieki nad Dzieckiem,
udział w kontrolach placówek opiekuńczo – wychowawczych,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie powiatu nyskiego,
prowadzenie spraw dot. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
prowadzenie spraw administracyjnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP