Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Dział Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem

Kierownik działu - Jolanta Sulikowska
tel. 77 448 25 55
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych
tel. 77 448 25 25
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 77 448 25 25
e-mail: koordynatorzy@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. rodzin zastępczych
t
el. 77 448 25 25
tel. 77 448 25 33
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. pełnoletnich wychowanków, pracy socjalnej
tel. 77 448 25 33
e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl

Dział realizuje zadania w zakresie:
realizowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
prowadzenie spraw dotyczących rodzin zastępczych oraz przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
prowadzenie spraw dot. odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
świadczenie poradnictwa socjalnego i pedagogicznego rodzinom zastępczym i ich wychowankom,
praca socjalna z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach,
prowadzenie spraw dot. usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek w tym przyznawania pomocy pieniężnej,
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i inne placówki,
prowadzenie spraw placówek opiekuńczo - wychowawczych,
prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu nyskiego, jak również umieszczonych poza naszym powiatem w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem dzieci z poza powiatu nyskiego w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
prowadzenie spraw dotyczących odpłatności ponoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu, jak i poza terenem powiatu nyskiego,
działalności dotyczącej pracy Zespołu Opieki nad Dzieckiem,
udział w kontrolach placówek opiekuńczo – wychowawczych,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie powiatu nyskiego,
prowadzenie spraw dot. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
prowadzenie spraw administracyjnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP