Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Dział finansowy

Główna księgowa
tel. 77 448 25 04
e-mail: ksiegowosc@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. finansowo–księgowych
tel. 77 448 24 56
e-mail: ksiegowosc@pcprnysa.pl 

Dział realizuje zadania w zakresie:
prowadzenie rachunkowości jednostki,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
nadzór nad gospodarką kasową oraz druków ścisłego zarachowania,
przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją planów finansowych,
prowadzenie spraw księgowych związanych z realizacją programów w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
przygotowanie zestawień i raportów finansowych związanych z realizacją programów w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
kontrola finansowa jednostek samorządowych i podmiotów, którym powierzono wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
przygotowywanie sprawozdań finansowych z udzielonych świadczeń, oraz analiz dotyczących rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
obsługa finansowa rodzin zastępczych związana z wypłatą pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie egzekucji administracyjnej,
prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,
nadzór nad systemami informatycznymi,
administrowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci informatycznej,
opracowywanie i realizacja programów dot. pomocy społecznej,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP