Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Po MOC przeciwko PrzeMOCY

Od lipca 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nysie realizowany jest projekt Powiatu Nyskiego „Po MOC przeciwko PrzeMOCY.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Kwota dofinasowania 86.400,00 zł (w tym nagroda 4.500,00 zł).

Osoby zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu są objęte kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie cyklu przemocy.
Oferowane formy wsparcia:
- pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i osób dorosłych doświadczających przemocy domowej,
- grupa wsparcia dla osób doświadczających  przemocy w rodzinie,
- poradnictwo socjalne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo rodzinne,
- trening psychologiczny,
- Telefon Zaufania.

Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie podczas korzystania z zajęć i konsultacji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nysie posiada pomieszczenia w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dzięki wsparciu Wojewody Opolskiego równolegle ruszył nabór na zajęcia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób z problemami ze złością oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia prowadzone będą w soboty od września br.
Wszystkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne.

II miejsce w ogólnopolskim rankingu 10.06.2021 >> 
Szkolenie 24.08.2021 >> 
Rozwój osobisty 09.2021 >> 
Informacje 11.10.2021 >> 
 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP