Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

Utworzono dnia 09.09.2019

W ramach projektu „W domu najlepiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 25-31 sierpnia 2019 roku zawodowe rodziny zastępcze wraz z wychowankami i dziećmi własnymi wzięły udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Pokrzywnej, podczas którego odbyły się warsztaty szkoleniowe „Z dziećmi i dla dzieci - skuteczne metody pracy z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej”.

Uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach sportowych, spacerach po górach w rezerwacie „Cicha Dolina”, zabawach w Parku Rosenau, wieczorach karaoke, kina familijnego oraz spotkaniach
przy ognisku.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP