Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

WSPARCIE DLA DZIECI

Utworzono dnia 17.12.2019

W związku z realizacją projektu „W domu najlepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (więcej o projekcie), dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych objęte zostały wsparciem i opieką psychologiczną. Ponadto w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku umożliwiło wsparcie pomocą rehabilitacyjną zgodnie z zaleceniami lekarza ubezpieczenia zdrowotnego objętych rodzinną pieczą zastępczą w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP