Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

AKTYWNY SAMORZĄD

Utworzono dnia 18.05.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przypomina o możliwości złożenia wniosku w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizowane formy wsparcia:

Moduł I:

 • A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu),
 • A2  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu),
 • A3 – pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy,   (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego),
 • A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu),
 • B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku),
 • B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku),
 • B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
 • B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
 • C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,   w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU

 

Termin  przyjmowania wniosków w 2021 roku, w przypadku:

 1. Modułu I – od dnia 1 marca 2021 r. -  dnia 31 sierpnia 2021 r.
   
 2. Modułu II:
 • od dnia 20 września 2021 r. – do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 

Informujemy, że wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II można składać osobiście w siedzibie tut. Centrum w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie lub drogą elektroniczną w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia  finansowanym  ze środków PFRON, zwanym dalej SOW .

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

Aby złożyć wniosek osobiście należy:

 • przejść do strony internetowej http://www.pcprnysa.pl/
 • wybrać zakładkę „Dokumenty do pobrania” następnie „Wnioski Aktywny Samorząd”
 • w przypadku Modułu I należy wybrać Obszar A, Obszar B, Obszar C, Obszar D – wybrać zadanie oraz pobrać odpowiedni wniosek,
 • w przypadku Modułu II przejść do zakładki „Moduł II – wnioski i druki”.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP