Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

W związku z zamiarem przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie do Ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zapraszamy zainteresowanych do składania Deklaracji Udziału w Programie.

Program AOON 2022 >>

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności Asystenta >>

Deklaracje można składać w PCPR w Nysie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Deklarację można <wydrukować tutaj> lub pobrać w wersji papierowej w PCPR w Nysie, ul. Piastowska 33a, pokój 101.

 

WAŻNE:

Do Deklaracji Udziału w Programie należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez osobę niepełnosprawną na Deklaracji Udziału w Programie, należy uczynić tuszowy odcisk palca osoby niepełnosprawnej. Obok tego odcisku opiekun/rodzic wypisuje imię i nazwisko osoby czyniącej odcisk oraz jednocześnie obok umieszcza swój czytelny podpis.

W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, do Deklaracji Udziału w Programie należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP