Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Asystent

 

Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy 43 asystentów.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (spełniające warunek 1) i/lub warunek 2),
4) w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta,
5) w przypadku, gdy usługa asystenta ma być świadczona na rzecz niepełnosprawnego dziecka, osoby niefigurujące w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
6) osoby niespokrewnione, niezamieszkujące z osobą na rzecz której ma być świadczona usługa asystenta.

Asystentowi udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:

- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości 30 zł brutto za godzinę pracy,
- zwrot kosztu zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie,
- zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką, do 100 zł miesięcznie,
- zwrot kosztu zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe, do 25 zł miesięcznie,
- ubezpieczenie NNW.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Asystenta (do pobrania <tutaj> lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
e-mail: projekty@pcprnysa.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP