Aktualności 2014

KONKURS „LADY D."

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D." pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znanąz działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Konkurs obejmuje następujące kategorie :
1) „Dobry Start"- kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenie kandydatek następuje od 3 grudnia br. do 14 lutego 2015r.

W załączeniu Regulamin konkursu ( zawiera także formularz zgłoszenia kandydatki ).

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Janiny Okrągły 45-057 Opole ul. Ozimska 8/9b

 

Regulamin konkursu

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Samo – DZIELNI" w 2014r.


 • W dniu 12.12.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących CAROLINUM w Nysie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Samo – DZIELNI" w 2014r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Plan konferencji:
  10.00 - Rejestracja uczestników
  10.15 - Powitanie gości
  10.25 - „Samo-DZIELNI" - projekt systemowy
  - Agnieszka Majcher – koordynator projektu
  11.00„Dlaczego bolą plecy?”
 • -dr Marcin Krajczy – specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • 11.20 „Pierwsza pomoc”
 • - Maltańska Służba Medyczna
  11.40
  - Występ artystyczny
 • 12.00 - Panel dyskusyjny
  12.15 - Poczęstunek

 • W konferencji udział wezmą zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej, oraz beneficjenci projektu.
  Serdecznie zapraszamy
 

DOFINANSOWANIE ZADANIA SPORTU KULTURY REKREACJI i TURYSTYKI ze środków PFRON

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:


1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Wnioski dostępne są na stronie www.pcprnysa.pl, lub w sekretariacie PCPR w Nysie.

 
Więcej artykułów…
Linki