Aktualności 2014

Zasady wydawania kart parkingowych

 • Informacje ogólne
 • Od dnia 1 lipca 2014 r.,na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
 • Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
  o niepełnosprawności
  właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
 • Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

  Pełna informajca o zasadach wydawania kart parkingowych

  Wniosek o wydanie karty parkingowej
 

Komunikat

 • UWAGA!!!

 • ZMIANA TERMINU W AKTYWNYM SAMORZĄDZIE !!!


 • Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PRFON nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014r. przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  1) w przypadku Modułu I do dnia 30 sierpnia
  2) w przypadku Modułu II do dnia 30 września
  danego roku realizacji programu.
 

Wyniki zapytań ofertowych

W związku z ogłoszonymi zapytaniami ofertowymi na realizację kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego „Samo-DZIELNI" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w załączeniu zamieszcza wyniki wyboru ofert.

 

Kurs_magazynier_z_obsluga_wozka_jezdniowego.doc

Kurs_magazynier_z_obsluga_wozka_jezdniowego_i_prawem_jazdy_kat.B.doc

Kurs_operatora_koparko_ladowarki_kl.III_oraz_kurs_na_operatora_zurawi_przenosnych.doc

Kurs_przedstawiciel_handlowy_z_prawem_jazdy_kat._B.doc

Kurs_z_zakresu_zakladania_i_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej.doc

Organizacja_i_przeprowadzenie_szkolenia_weekendowego.doc

 
Więcej artykułów…
Linki