Aktualności 2016

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań (konsultacji ginekologicznych) z pełnoletnimi matkami opuszczającymi pieczę zastępczą.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Oferta

 

Nabór

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór:
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ramach umowy zlecenie,
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki w ramach umowy zlecenie,
- osoby do przeprowadzenia grupowego spotkania informacyjnego w ramach umowy zlecenie,
- osoby do przeprowadzenia indywidualnych spotkań (konsultacji specjalistycznych) w ramach umowy zlecenie.

 

plakat

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: INFINITY MARKETING GROUP SP. Z O.O. ul. Rynek 36C/8, 48-300 Nysa

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku propagującego ideę rodzicielstwa zastępczego.

Zapytanie ofertowe.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z o.o. Oddział – Zespól Domów Wczasowych Jarnołtówek; Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym ze szkoleniem „Z dziećmi i dla dzieci-skuteczne metody komunikacji z dzieckiem,

- Usługa 2. Szkolenie „Z dziećmi i dla dzieci-skuteczne metody komunikacji z dzieckiem” - usługa szkoleniowa na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

Zapytanie ofertowe.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 
Więcej artykułów…