Aktualności 2014

Wyniki zapytania ofertowego

 • W związku z ogłoszonymi zapytaniami ofertowymi na realizację działań w ramach aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w załączeniu zamieszcza wyniki wyboru ofert.

Weekendowy_wyjazd_ze_szkoleniem.doc

10dniowy_wyjazd_rehabilitacyjno-szkoleniowo-integracyjny_ze_szkoleniem.doc

 

Zapytanie ofertowe

 • W związku z realizacją projektu systemowego „Samo-DZIELNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację działań w ramach aktywnej integracji. W załączeniu zamieszczamy zapytania ofertowe na poszczególne działania wraz z wymaganymi załącznikami.

  10_dniowy_wyjazd_rehabilitacyjno_szkoleniowo_integracyjny_ze_szkoleniem.zip

 • Weekendowy_wyjazd_ze_szkoleniem.zip
 

Zasady wydawania kart parkingowych

 • Informacje ogólne
 • Od dnia 1 lipca 2014 r.,na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
 • Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
  o niepełnosprawności
  właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
 • Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

  Pełna informajca o zasadach wydawania kart parkingowych

  Wniosek o wydanie karty parkingowej
 
Więcej artykułów…
Linki