Aktualności 2014

Nabór rozpoczęty

Uczestnictwo w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" - MODUŁ I
Nabór składania wniosków rozpoczęty !!!
 
Termin składania wniosków w programie " Aktywny Samorząd" wyznaczony został do dnia 30.09.2014r.
 

Termin naboru wniosków

pfron

 

Zawiadomienie

Nysa, dn. 28.02.2014

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami):

Zarząd Powiatu w Nysie informuje, że:

1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych" wyłoniono jeden podmiot:

- Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski koło Nysa, który realizować będzie zadanie „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych" – utrzymanie i zastosowanie profilaktyki zdrowotnej wobec psów przewodników osób niewidomych i słabowidzących.

2. Wysokość środków publicznych na realizację zadania „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych".

Kwota dotacji na 2014r. dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski koło Nysa wynosi: 4000zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

Informacja

 

Projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL 2007-2013.

 Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,            że w dniu 21 marca 2014 r. organizuje spotkanie informacyjno-doradcze w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych                          o specyficznych potrzebach.

 Seminaria informacyjno-doradcze adresowane są  do szerokiego grona odbiorców, tj.: pracodawców, doradców zawodowych, projektantów architektoniczno-budowlanych, przedstawicieli lokalnych instytucji,  uczelni i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z porad specjalistów Punktu Informacyjno-Doradczego, którzy zostali przeszkoleni przez ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń i przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, oraz zapoznać się z opracowanymi przez nich prezentowanymi materiałami.

 Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Słowiańska 17.

 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zwracamy się do w/w odbiorców zainteresowanych projektem o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail Opolskiego Punktu Informacyjno-Doradczego PFRON: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 778 872 050, 778 872 030  w terminie: do 14 marca.                 

 

 

Ogłoszenie

OSW

 
Więcej artykułów…
Linki