Aktualności 2016

plakat

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: INFINITY MARKETING GROUP SP. Z O.O. ul. Rynek 36C/8, 48-300 Nysa

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku propagującego ideę rodzicielstwa zastępczego.

Zapytanie ofertowe.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z o.o. Oddział – Zespól Domów Wczasowych Jarnołtówek; Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym ze szkoleniem „Z dziećmi i dla dzieci-skuteczne metody komunikacji z dzieckiem,

- Usługa 2. Szkolenie „Z dziećmi i dla dzieci-skuteczne metody komunikacji z dzieckiem” - usługa szkoleniowa na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

Zapytanie ofertowe.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowym treningiem aktywności społecznej,

- Usługa 2. Warsztaty „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowy trening aktywności społecznej – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych,

- Usługa 2. Warsztaty z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

 ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 
Więcej artykułów…