Aktualności 2016

Program wyrównywania różnic między regionami III

Wystartowała nowa edycja Programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" szczegółowe informacje na stronie PFRON.

 

Aktywny Samorząd 2016

Informujemy, że  dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Aktywny Samorząd.

 

Darmowa pomoc prawna

Dnia 4 stycznia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 17 (I piętro pok. Nr 7) został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt świadczy usługi w:
Poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 15:00
Wtorki, czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00
Szczegóły i wytyczne na stronie  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/