Aktualności 2016

Nabór na stanowiska psychologa i doradcy zawodowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór na stanowisko:
- psychologa - 3 osoby – w ramach umowy zlecenie
- doradcy zawodowego - 1 osoba – w ramach umowy zlecenie

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Zapotrzebowanie na lekarzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane pełnieniem funkcji „Przewodniczącego składu orzekającego” o specjalności: neurolog, ortopeda, pulmonolog, kardiolog, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje.

Dodatkowe informację można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Nysie pod numerem telefonu 77/448-25-72

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Wystartowała nowa edycja Programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" szczegółowe informacje na stronie PFRON.

 

Aktywny Samorząd 2016

Informujemy, że  dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Aktywny Samorząd.

 

Darmowa pomoc prawna

Dnia 4 stycznia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 17 (I piętro pok. Nr 7) został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt świadczy usługi w:
Poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 15:00
Wtorki, czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00
Szczegóły i wytyczne na stronie  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/