Aktualności 2014


Warning: exif_read_data() [function.exif-read-data]: Unable to open file in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 2

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Empty regular expression in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 3

Konferencja podsumowująca

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję podsumowująca realizację projektu systemowego "Samo - DZIELNI".
 • Konferencja odbyła się w dniu 12.12.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących "Carolinum" w Nysie.
 • samodzielni1
 • Gości powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Kłakowicz. W projekcie "Samo- DZIELNI" w powiecie nyskim uczestniczyły 604 osoby. Nasz powiat liczy blisko 20 tysięcy osób niepełnosprawnych.
 • samodzielni5
 • Etapy realizacji projektu, jego cele i efekty omówiła Agnieszka Majcher.W ramach projektu prowadzona była pełna integracja, edukacja, kursy zawodowe, spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, organizowane były warsztaty, treningi radzenia ze stresem, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne matek z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • W 2014 roku w projekcie uczestniczyły 84 osoby, w tym 55 osób niepełnosprawnych.
 • samodzielni9
 • Doktor Marcin Krajczy - specjalista w dziedzinie fizykoterapii przedstawił prezentację odpowiadającą na pytanie "Dlaczego bolą plecy?"
 • samodzielni11
 • Formy udzielenia pierwszej pomocy zaprezentowali przedstawiciele Maltańskiej Służby Medycznej.
 • samodzielni12 5
 • Na zakończenie konferencję ubarwił występ artystyczny Stefanii Zawiślak i Władysława Koguta.
 

Warning: exif_read_data() [function.exif-read-data]: Unable to open file in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 2

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Empty regular expression in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 3

KONKURS „LADY D."

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D." pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znanąz działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Konkurs obejmuje następujące kategorie :
1) „Dobry Start"- kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenie kandydatek następuje od 3 grudnia br. do 14 lutego 2015r.

W załączeniu Regulamin konkursu ( zawiera także formularz zgłoszenia kandydatki ).

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Janiny Okrągły 45-057 Opole ul. Ozimska 8/9b

 

Regulamin konkursu

 

Warning: exif_read_data() [function.exif-read-data]: Unable to open file in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 2

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Empty regular expression in /home/users/pcprnysa/public_html/pcprnysa/templates/icons011_koralleninsel/html/com_content/category/blog_item.php on line 3

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Samo – DZIELNI" w 2014r.


 • W dniu 12.12.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących CAROLINUM w Nysie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Samo – DZIELNI" w 2014r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Plan konferencji:
  10.00 - Rejestracja uczestników
  10.15 - Powitanie gości
  10.25 - „Samo-DZIELNI" - projekt systemowy
  - Agnieszka Majcher – koordynator projektu
  11.00„Dlaczego bolą plecy?”
 • -dr Marcin Krajczy – specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • 11.20 „Pierwsza pomoc”
 • - Maltańska Służba Medyczna
  11.40
  - Występ artystyczny
 • 12.00 - Panel dyskusyjny
  12.15 - Poczęstunek

 • W konferencji udział wezmą zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej, oraz beneficjenci projektu.
  Serdecznie zapraszamy
 
Więcej artykułów…
Linki