Aktualności 2014

DOFINANSOWANIE ZADANIA SPORTU KULTURY REKREACJI i TURYSTYKI ze środków PFRON

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:


1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Wnioski dostępne są na stronie www.pcprnysa.pl, lub w sekretariacie PCPR w Nysie.

 

Aktywna Integracja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, iż w ramach projektu systemowego „Samo-DZIELNI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła się realizacja następujących działań skierowanych do pełnoletnich wychowanków objętych programem usamodzielnienia:

GRUPA I (12 wychowanków objętych programem usamodzielnienia)
1. Spotkania indywidualne z psychologiem
2. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
3. Weekendowy wyjazd edukacyjno-integracyjny z warsztatami ,,Przemoc i uzależnienia."

GRUPA II (3 wychowanków objętych programem usamodzielnienia)
1. Grupowy trening aktywności społeczno – zawodowej
2. Szkolenie „Kompetencje niezbędne na rynku pracy."

Zakończyła się również realizacja 2 kursów zorganizowanych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki.
1. „Kurs z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" odbywał się w dniach 14.07.2014 – 01.08.2014, w którym uczestniczyły 2 osoby.
2. „Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego" odbywał się w dniach 14.07.2014. -14.08.2014, w którym uczestniczyła 1 osoba.

Wszyscy beneficjenci ostateczni zdali egzaminy i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów.


W chwili obecnej w trakcie realizacji są:
1. Kurs „ Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B", w którym uczestniczy 6 osób.
2. Kurs „ Operatora koparko- ładowarki kl. III oraz kurs na operatora żurawi przenośnych typu HDS na uprawnienia UDT, w którym uczestniczą 4 osoby
3. Kurs „ Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i prawem jazdy kat. B", w którym uczestniczą 2 osoby.

W ramach projektu systemowego wsparciem objęta została także grupa 14 osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia, która w dniach od 05.09.2014r. – 14.09.2014r. wzięła udział w 10-dniowym wyjeździe rehabilitacyjno- szkoleniowo- integracyjnym ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy i treningiem rozwoju osobistego.

Ponadto grupa 12 osób nieaktywnych zawodowo w dniach 26.09.2014 – 28.09.2014 wzięła udział w weekendowym wyjeździe ze szkoleniem „ Z dziećmi i dla dzieci – skuteczne metody komunikacji z niepełnosprawnym dzieckiem

Również w ramach projektu „Samo – DZIELNI" na początku października 30 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami wyjechało na 3 - tygodniowy turnus rehabilitacyjny z kursem komputerowym, treningiem radzenia sobie ze stresem oraz warsztatami aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjenci na czas trwania turnusu zostali zakwaterowani w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I" w Darłowie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w ramach projektu Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020


Szanowni Państwo,

Od września 2014 trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020" realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR). Dokument ten ma wyznaczać kierunki współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Obszar Funkcjonalny, będzie również stanowił podstawę do przygotowań dokumentów i opracowań realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację.

Bardzo zależy nam, aby powstająca Strategia spełniała oczekiwania mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Wiemy również, że udział społeczny jest bardzo ważny na wszystkich etapach tworzenia dokumentów strategicznych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych lokalnych instytucji najpełniej znają mocne i słabe strony regionu oraz najlepiej potrafią określić optymalne kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w projekcie.
Na etapie diagnostycznym (od listopada 2014 do lutego 2015) będą Państwo mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i preferencji poprzez udział w badaniach społecznych.

Na podstawie opracowanej diagnozy sporządzona zostanie wstępna wersja Strategii, która będzie poddana konsultacjom społecznym podczas spotkań konsultacyjnych i warsztatowych, które będą miały miejsce od marca do maja 2015 roku.
Szczegółowe informacje o prowadzonych badaniach społecznych oraz terminach i miejscach poszczególnych spotkań będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo już teraz aktywnie włączyć się do udziału w projekcie, zarówno teraz jak i na późniejszych jego etapach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, tel. 77 405 36 60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Zapraszamy również do częstego odwiedzania strony internetowej Partnerstwa (http://www.partnerstwo-nyskie2020.pl/)

 
Więcej artykułów…
Linki