Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Aktywny Samorząd - ZMIANY !!!

Utworzono dnia 25.07.2019

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, warunkiem przyznania pomocy jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie". 

UWAGA!!

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Więcej informacji oraz wnioski do pobrania dostępne są w linku poniżej oraz w zakładce Aktywny Samorząd.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 

FORMY I ZAKRES POMOCY:
    •    dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    •    dofinansowanie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON.

ADRESACI PROGRAMU:
    •    znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
    •    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
    •    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    •    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:
    •    10.000 zł.

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:
    •    10% ceny brutto zakupu/usługi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY:
    •    ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Termin składania wniosków do 31.08.2019r

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek „P”- wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu PDF

Załączniki wymagane do wniosku:
Wkładka PDF
Oświadczenie o dochodach PDF
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych PDF

Wniosek "O" - wypełnia Wnioskodawca na rzecz dziecka/podopiecznego PDF
Załączniki wymagane do wniosku:
Wkładka PDF
Oświadczenie o dochodach PDF
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych PDF

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Rodzina i Dziecko