Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 A, 48-300 Nysa

 

Dyrekcja

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
Krystyna Wilisowska
tel. stacjonarny 77 400 55 86
tel. komórkowy 725 317 170
dyrektor@pcprnysa.pl

Do zadań Dyrektora jako kierownika Centrum należy:

 • dokonywanie podziału zadań, kompetencji, i odpowiedzialności między pracownikami,
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego,
 • działalność w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • składanie corocznie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 • współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
 • koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem,
 • wydawanie opinii przy zatrudnianiu przez Zarząd Powiatu kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • zawieranie umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w   komunikowaniu się, sportu, sprzętu rehabilitacyjnego, finansowania warsztatów terapii zajęciowej na podstawie upoważnienia,
 • przyznawanie dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie upoważnienia,
 • zawieranie umów w ramach rehabilitacji zawodowej na podstawie upoważnienia,
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 • zatrudnianie, zwalnianie, opiniowanie, nagradzanie i karanie pracowników, upoważnianie pracowników do załatwienia spraw w jego imieniu,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przez przepisy prawa i postanowienia        niniejszego regulaminu,
 • podpisywanie z upoważnienia decyzji administracyjnych dotyczących rodzin zastępczych i odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i całodobowych placówkach  opiekuńczo-wychowawczych oraz o umieszczeniu w domach pomocy społecznej   i skierowania do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kontrole wewnętrzne Centrum.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 5023
Utworzono dnia: 18.10.2017

Historia publikacji

 • 07.10.2022 11:22, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dyrekcja
 • 11.03.2022 13:34, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dyrekcja
 • 10.03.2021 13:08, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dyrekcja