Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 A, 48-300 Nysa

 

Jak korzystać z BIP

Instrukcja obsługi biuletynu informacji publicznej (BIP)


1. Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

2. Obsługa BIP

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez:
kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej otwarciu , na wybrany artykuł
lub
najechanie myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej rozwinięciu, kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:
1) „Menu Podmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje o podmiocie.
2) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
3) „Redakcja BIP” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące redakcji oraz osób redagujących podmiotową stronę BIP;
4) „Jak korzystać z BIP” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
5) „Nieudostępnione w BIP” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Określa ona sposób dostępu do informacji nieopublikowanych w BIP;
6) „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu i kliknięciu „lupy” wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);
7) „Informacje” i „Historia zmian” – po prawej stronie każdego wyświetlonego artykułu - określa: liczbę jego wyświetleń, datę wytworzenia, datę publikacji, osobę wytwarzającą lub odpowiadającą za treść, osobę wprowadzającą i publikującą, podmiot udostępniający informację oraz historię zmian danego artykułu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1451
Utworzono dnia: 18.10.2017
Dokument wprowadził:
Magdalena Wacławczyk
Dokument opublikował:
Magdalena Wacławczyk
Dokument wytworzył:
Magdalena Wacławczyk
Wytworzono:
06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Historia publikacji

  • 06.05.2020 15:25, Magdalena Wacławczyk
    Edycja strony: Jak korzystać z BIP