Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 A, 48-300 Nysa

 

Dział finansowy

Główna księgowa
tel. 77 448 25 04
e-mail: ksiegowosc@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. finansowo–księgowych
tel. 77 448 24 56
e-mail: ksiegowosc@pcprnysa.pl 

Dział realizuje zadania w zakresie:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 • nadzór nad gospodarką kasową oraz druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją planów finansowych,
 • prowadzenie spraw księgowych związanych z realizacją programów w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
 • przygotowanie zestawień i raportów finansowych związanych z realizacją programów w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
 • kontrola finansowa jednostek samorządowych i podmiotów, którym powierzono wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych z udzielonych świadczeń, oraz analiz dotyczących rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • obsługa finansowa rodzin zastępczych związana z wypłatą pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej,
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,
 • nadzór nad systemami informatycznymi,
 • aktualizacja danych dot. PCPR na stronie internetowej,
 • administrowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci informatycznej,
 • opracowywanie i realizacja programów dot. pomocy społecznej,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 2416
Utworzono dnia: 26.10.2017

Historia publikacji

 • 11.03.2022 13:36, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dział finansowy
 • 10.03.2021 13:54, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dział finansowy
 • 11.05.2020 07:54, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dział finansowy