Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 A, 48-300 Nysa

 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Kierownik działu - Agnieszka Stasiuk
tel. 77 448 25 34
e-mail: niepelnosprawnosc@pcprnysa.pl 

Stanowisko ds. prowadzenia zadań z zakresu programu Aktywny Samorząd
tel. 77 448 25 34
e-mail: niepelnosprawnosc@pcprnysa.pl

Stanowisko ds. prowadzenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
tel. 77 448 25 51
e-mail: niepelnosprawnosc@pcprnysa.pl

Dział realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja zadań z zakresu dofinansowania:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w  związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,
 • prowadzenie spraw dofinansowania i nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej,
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na potrzeby Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa,
 • realizacja i rozliczanie programów zewnętrznych,
 • realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości merytorycznej,
 • realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie spraw dot. osób niepełnosprawnych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1890
Utworzono dnia: 26.10.2017

Historia publikacji

 • 11.05.2020 07:59, Magdalena Wacławczyk
  Edycja strony: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • 26.10.2017 12:01, Administrator
  Edycja strony: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • 26.10.2017 11:57, Administrator
  Edycja strony: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym