Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Utworzono dnia 26.08.2019

"Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia"

Janina Ochojska

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspierania podopiecznych przebywających w rodzinach zastępczych.

 

Zadania:

  • pomoc w bieżącej nauce i odrabianiu lekcji
  • aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
  • pomoc w organizacji czasu wolnego poprzez udział w grach i zabawach
  • ułatwianie dostępu do różnych wydarzeń kulturalnych


Wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie może zostać osoba niepełnoletnia (wymagana jest wtedy zgoda rodziców/opiekunów prawnych), osoba pełnoletnia (w tym uczeń, student) oraz senior.


Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).
 

Korzyści dla wolontariusza:

  • doświadczenie w pracy z dziećmi
  • nowe, ciekawe znajomości
  • zaświadczenie o pracy w charakterze wolontariusza
  • udział w szkoleniach


Dołącz do nas i zostań wolontariuszem, który okazyjnie lub w sposób regularny i długofalowy wspomagać będzie działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nyskim.

 

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Nysie, za pośrednictwem internetowym e-mail: pieczazastepcza@pcprnysa.pl lub telefonicznym 77 448 25 25.

 

Do pobrania:

Formularz aplikacyjny  KANDYDATA NA PEŁNOLETNIEGO WOLONTARIUSZA

Formularz aplikacyjny  KANDYDATA NA NIEPEŁNOLETNIEGO WOLONTARIUSZA

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP