Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Wyrównywanie różnic między regionami III

Utworzono dnia 28.12.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że w 2022 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – na likwidację barier transportowych,
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszar G – skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne, o dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 300.000,00 zł dla autobusów;

      O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, o dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Tekst programu oraz procedury jego realizacji zamieszczone są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl .

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (ul. Piastowska 33a) do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Druk wniosku
    Utworzono dnia 28.12.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP