Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

TO NIE GÓRĘ POKONUJEMY, LECZ SAMYCH SIEBIE

Utworzono dnia 04.04.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego, pt. „To nie górę pokonujemy, lecz samych siebie”. Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być: osoby samodzielnie zgłaszające się, osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.

Uczestnictwa w programie odmawia się: osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej, chorym psychicznie, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień. Odmowa uczestnictwa w programie następuje w czasie wstępnego rozpoznania diagnostycznego.

Realizacja programu przewidziana jest w okresie od maja 2022r. do grudnia 2022r, obejmuje  2  spotkania indywidualne oraz spotkania grupowe - 60 godzin. Dokładny termin i harmonogram zajęć grupowych zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie tutejszego Centrum:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33 A

Rekrutacja do programu korekcyjno-edukacyjnego odbywa się między innymi poprzez przesłanie / złożenie wypełnionej przez osobę deklaracji wyrażającej chęć wzięcia udziału w projekcie  dostępnej <TUTAJ> lub osobiste zgłoszenie się osoby zainteresowanej do siedziby tutejszego Centrum (piętro I, pokój nr 204).

ZAŁĄCZNIKI:

  • Deklaracja
    Utworzono dnia 04.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP