Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW

Utworzono dnia 17.12.2019

W związku z realizacją projektu „Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (więcej o projekcie), odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie 5 osób odbyło szkolenie w trybie weekendowym w okresie od 16 do 30 listopada 2019 roku. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość odbycia praktyk, które są warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa jego ukończenia, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP