Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

SZKOLENIE

Utworzono dnia 26.11.2018

W związku z realizacją projektu „W domu najlepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (więcej o projekcie), odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz ustanowionych przez sąd rodzin zastępczych.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie 13 osób odbyło szkolenie w trybie weekendowym w okresie od 10 do 25 listopada br. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość odbycia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego praktyk, które są warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa ukończenia.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP