Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

SZKOLENIA

Utworzono dnia 18.10.2022

W dniu 3 października, odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie z cyklu szkoleń, podnoszących kompetencje osób z terenu powiatu nyskiego, które zawodowo zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W szkoleniu w ramach projektu „Powstrzymać przemoc” wzięli udział przedstawiciele instytucji działających właśnie na rzecz przeciwdziałania przemocy. Spotkanie w formie warsztatów dotyczyło kwestii związanych z formami i metodami pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym Programem Korekcyjno – Edukacyjnym, Programem Psychologiczno – Terapeutycznym, Treningiem Umiejętności Wychowawczych oraz grupą wsparcia i grupą terapeutyczną dla ofiar przemocy w rodzinie.

Warto dodać, projekt „Powstrzymać przemoc” realizowany jest w ramach programu osłonowego współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej <kliknij>

Dzięki projektowi osoby zagrożone oraz doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać z szeregu działań pomocowych, w tym: pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego, zajęć grupy wsparcia oraz udziału w treningu umiejętności wychowawczych. Wszystkie formy świadczonej pomocy będą bezpłatne.

W dniu 12 października, odbyło się kolejne szkolenie z cyklu szkoleń, podnoszących kompetencje osób z terenu powiatu nyskiego, które zawodowo zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W szkoleniu w ramach projektu „Powstrzymać przemoc” wzięli udział przedstawiciele instytucji działających właśnie na rzecz przeciwdziałania przemocy. Spotkanie w formie warsztatów dotyczyło kwestii związanych z motywacyjną pracą interdyscyplinarną, podnoszeniem umiejętności komunikacyjnych podczas posiedzeń GR i ZI oraz szeroko rozumianego zwiększania efektywności działań w przedmiotowym działaniu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP