Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Standaryzacja instytucjonalnej pieczy zastępczej

Utworzono dnia 16.02.2022

W dniu 15 lutego br. w siedzibie PCPR w Nysie odbyło się robocze spotkanie dotyczące standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Nyskim. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, członek Zarządu Powiatu Joanna Burska, Dyrektor PCPR w Nysie Krystyna Wilisowska, Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie Sylwia Sadowska-Klimas, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Programowania Jerzy Hajduga, Agnieszka Kadróg – Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem PCPR w Nysie oraz Wiesław Cukier – Wydział Inwestycji i Programowania Starostwa Powiatowego w Nysie.


(foto Starostwo Powiatowe w Nysie)

Podczas spotkania dyskutowano o aktualnych problemach pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny. Omówiono przede wszystkim działania Powiatu Nyskiego na rzecz pozyskiwania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Warto dodać, że na terenie Powiatu Nyskiego funkcjonuje ponad 130 rodzin zastępczych, w tym 10 zawodowych i dwa rodzinne domy dziecka. Powiat Nyski ma pod swoją opieką blisko 300 dzieci skierowanych postanowieniem sądu do różnych form pieczy zastępczej. Skupia ona formy rodzinne, czyli rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz formy o charakterze instytucjonalnym, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  

  
(foto Starostwo Powiatowe w Nysie)

Kolejnym tematem poruszonym w trakcie spotkaniu były przygotowania do standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa zakłada bowiem, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może mieszkać więcej niż 14 dzieci, a w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż jedna placówka. Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne, Powiat Nyski podjął się budowy trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. Budowa domu dziecka w Korfantowie już się rozpoczęła. Kolejne placówki powstaną w Otmuchowie i Nysie.


(foto UM Korfantów)

Dzięki realizacji inwestycji powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze spełniające założenia wprowadzone ustawą oraz zaspokoją potrzeby Powiatu Nyskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

(tekst na podstawie info Starostwa Powiatowego w Nysie)

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP