Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

MIESZKANIA CHRONIONE

Utworzono dnia 11.08.2021

W dniu 9 sierpnia br. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nysie przy ul. Unii Lubelskiej 8, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie - Krystyna Wilisowska, Specjalista w Dziale Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem - Agnieszka Kadróg, Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nysie - Justyna Sokolnicka-Kornel oraz usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego - z Nysy, Paczkowa i Jasienicy Górnej.

Spotkanie dotyczyło zapoznania wychowanków z możliwością skorzystania z pomocy społecznej zorganizowanej dla osób usamodzielniających się opuszczających pieczę zastępczą, w formie mieszkania chronionego treningowego mieszczącego się w Otmuchowie oraz mieszkania chronionego wspomaganego mieszczącego się w Głuchołazach.

Mieszkania chronione utworzono w ramach projektu „BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”.

Podczas spotkania Dyrektor PCPR omówiła zasady pobytu w mieszkaniu chronionym i przedstawiła wychowankom prawa oraz obowiązki użytkowników mieszkania, a także koszty jakie ponosi mieszkaniec.

Wychowankowie opowiedzieli o swoich planach po osiągnięciu pełnoletności. Trzy osoby wyraziły chęć skorzystania z oferowanej przez PCPR pomocy po ukończeniu 18-go roku życia.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP