Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

MIESZKANIA CHRONIONE

Utworzono dnia 02.12.2020

W ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna w dniu 27 listopada 2020 roku oddano do użytku dwa mieszkania chronione - w Głuchołazach dla jednej osoby i w Otmuchowie dla 3 osób. Projekt realizowany jest przez Powiat Nyski na mocy umowy partnerskiej podpisanej 23 maja 2018 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.


Od lewej: Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Członek Zarządu Powiatu Joanna Burska,
Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz

Oba mieszkania zostały gruntownie wyremontowane. Teraz to piękne, jasne, nowoczesne przestrzenie, przytulnie umeblowane i w pełni wyposażone w sprzęt AGD. Ich mieszkańcy dodatkowo otrzymali laptopy do nauki.

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter tymczasowy i treningowy. Poprzez wsparcie udzielane ze strony specjalistów i pracowników socjalnych, mieszkańcy będą mogli uzyskać wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe, poszukiwać pracy i pozyskać samodzielne mieszkanie.

Film z otwarcia <kliknij>

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP