Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

II miejsce PCPR w Nysie w ogólnopolskim rankingu

Utworzono dnia 10.06.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2021, który jest współfinansowany ze środków Powiatu Nyskiego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej będzie od czerwca bieżącego roku realizować projekt, pt. „Po MOC przeciwko PrzeMOCY.

W projekcie „Po MOC przeciwko PrzeMOCY osoby zagrożone oraz doświadczające przemocy domowej będą mogły skorzystać z szeregu działań pomocowych, w tym:
- pomocy psychologicznej,
- pomocy terapeutycznej,
- poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego,
- zajęć grupy wsparcia,
- udziału w treningu umiejętności społecznych.

Jest nam szalenie miło poinformować, że niniejszy projekt „Po MOC przeciwko PrzeMOCY” został wyróżniony w skali kraju zajmując II miejsce w rankingu ogólnopolskim :)

Kwota dofinasowania 86.400,00 zł (w tym nagroda 4.500,00 zł).

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z zasadami Programu Osłonowego podmiotom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zajmując pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kraju przyznał nagrody pieniężne, przeznaczone na realizację działań w ramach projektu. W ramach powyższej nagrody, z której bardzo się cieszymy, zostaną m.in. sfinansowane sesje pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie w tym dla dzieci maltretowanych.

W ramach projektu zamierzamy zorganizować szkolenie podnoszące kompetencje osób z terenu powiatu nyskiego, które zawodowo zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jak również opracować powiatową diagnozę dotyczącą zjawiska przemocy.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP