Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 18.12.2019

Powiat Nyski (realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie) informuje, że w 2020 roku przystąpi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ministerialny Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

 

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia <tutaj> oraz dostarczenie jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 31.01.2020 r.

Nabór dotyczy 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału, a także sytuacja osobista (np. osoba samotna, niesamodzielność).

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie Wniosku Zgłoszeniowego Asystenta edycja 2019-2020 <tutaj> oraz dostarczenie go do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 31.01.2020 r.

 

Foto: www.gov.pl

 

Cel Programu:

1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,  Powiat może przyznać usługę Asystenta.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP