Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Uczestnik

 

Nabór w Powiecie Nyskim dotyczy łącznie 50 osób niepełnosprawnych:

- nie mniej niż 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- do 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
- do 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osobie niepełnosprawnej udział w Programie w Powiecie Nyskim gwarantuje:

- brak odpłatności za usługę asystenta,
- możliwość wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta (preferowane),
- 50 godzin usług asystenckich w miesiącu. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
- możliwość wyboru godzin usług zgodnie z potrzebami i preferencjami (usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby korzystać z usług Asystenta proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika (do pobrania <tutaj> lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa) oraz dostarczenie wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

Dodatkowych informacji udziela (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30) osoba prowadząca Program AOON 2021 w Powiecie Nyskim:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 400 55 89 lub 693 872 725
e-mail: projekty@pcprnysa.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP