Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Mądry start-Dobre działania-Lepsze pokolenie


Od 1 czerwca 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje projekt „Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 800.491 zł, w tym dofinansowanie 756.463 zł
i wkład własny 44.028 zł.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a jego głównym celem jest zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie oraz wzrost gotowości do podjęcia aktywności społecznej beneficjentów dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji w grupie 115 osób (66K/49M).
Wsparcie w ramach projektu ma wzmocnić pozycję beneficjentów w rodzinie, środowisku społecznym, a w przyszłości także na rynku pracy. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-aktywizującym mające
na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej. Celem projektu jest również podniesienie jakości i dostępności usług społecznych na terenie powiatu nyskiego poprzez utworzenie rodzinnego domu dziecka. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte dzieci przebywające w pieczy zastępczej w wieku 8-15 lat (20K/20M), młodzież przebywająca w pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat (20K/20M), pełnoletnie matki opuszczające pieczę zastępczą (15K) oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (11K/9M).

 

Piknik propagujący ideę rodzicielstwa zastępczego 8 lipca 2018 roku >>

Wyjazd integracyjno-edukacyjny nad morze 1-10 sierpnia 2018 roku >>

Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla młodych mam 24-26 sierpnia 2018 roku >>

Wyjazd integracyjno-edukacyjny w góry 20-29 sierpnia 2018 roku >>

Weekendowy wyjazd integracyjno-edukacyjny 9-11 listopada 2018 roku >>

Piknik propagujący ideę rodzicielstwa zastępczego 30 czerwca 2019 roku >>

„Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie” 2019 rok >>

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny