Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W PCPR

Utworzono dnia 16.10.2020

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed Covid-19, w trosce o najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, interesantów, gości oraz pracowników, od 16 października, w tym samym czasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie sprawę załatwiać może jedna osoba.


Podczas wizyty obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:

 1. W PCPR w tym samym czasie może załatwiać sprawę jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby).
 2. Klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
 3. Po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach.
 4. Klienci proszeni są o posiadanie własnych długopisów.
 5. PCPR nie wykonuje kserokopii dokumentacji. Klient musi posiadać własne kserokopie dokumentów i załączniki do składanej sprawy.
   

Korespondencję można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub wrzucając ją do urny ustawionej w przedsionku PCPR:

1. Urna jest ustawiona w przedsionku PCPR w Nysie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
2. Urna jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Pisma, wnioski składające się z 1 kartki można wrzucać bezpośrednio do urny.
4. Pisma, wnioski składające się z więcej niż 1 kartki prosimy wrzucać w kopertach lub koszulkach - pozwoli to na uniknięcie zdekompletowania czy odłączenia się załączników.
5. Wpływ pisma nie będzie przez PCPR w Nysie poświadczany - powodowane jest to wyłącznie troską o Państwa i nasze zdrowie.
6. Urnę opróżniać będziemy codziennie.
7. Prosimy o podawanie na pismach i wnioskach numerów telefonów - pozwoli to na szybki kontakt z Państwem.


Załatwienie wielu spraw nie wymaga Państwa osobistej wizyty.

Zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@pcprnysa.pl lub pcprnysa@poczta.onet.pl

 • Zastępca Dyrektora – 77 400 55 89
 • Sekretariat – 77 448 26 10
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 77 448 25 51
 • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się, Program „Aktywny Samorząd”- 77 448 25 34
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 77 448 25 72, 77 448 25 83
 • Główny Księgowy, sprawy umieszczeń w domach pomocy społecznej – 77 448 25 04
 • Księgowość – 77 448 24 56
 • Rodziny zastępcze – 77 448 25 55
 • Usamodzielnienia wychowanków, rodziny zastępcze – 77 448 25 33
 • Radca Prawny – 77 448 25 52
 • Projekt „W domu Najlepiej”, Projekt „Bliżej Rodziny i Dziecka – mieszkania chronione”, Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 77 448 25 52
 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – 77 448 25 25
 • Psycholog – 663 983 938

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Rodzina i Dziecko

 

ePUAP