Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Aktywny samorząd Moduł II – rozliczenie dofinansowania

Utworzono dnia 03.02.2020

Rozliczenie przyznanego dofinansowania dotyczącego opłaty z naukę (czesne) nastąpi po dostarczeniu przez Beneficjenta pomocy, oryginałów dokumentów wystawionych na Beneficjenta pomocy, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów w przypadku opłaty za naukę (czesne) – faktur VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów – wraz z dowodami zapłaty, które zostaną przez Realizatora opatrzone klauzulą: „opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie........- umowa nr:.........”. Dokumenty rozliczeniowe, wystawione w języku innym niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dowody zapłaty wyrażone w walucie obcej, rozliczane są przy zastosowaniu przelicznika, wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu płatności tych dokumentów.

 

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wzór zaświadczenia ze szkoły/uczelni o ukończeniu semestru   PDF

 

Dla rozliczających dofinansowanie w SOW informacja:  Film "PFRON SOW - jak rozliczyć wniosek o dofinansowanie?"

Dla rozliczających dofinansowanie w SOW informacja: PDF "Przygotowanie i składanie rozliczeń"

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Rodzina i Dziecko