Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

„Aktywny Samorząd” Moduł II – informacja dla studentów

Utworzono dnia 17.09.2019

Uwaga Studenci! Ważna zmiana dotycząca składania wniosków o dofinasowanie kosztów nauki:

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) lub w siedzibie PCPR (pok. Nr 106).

Wnioski na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 będzie można składać od dnia 23 września 2019 r do 10 października 2019r.

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku - pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.


Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

 • Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki)  PDF
 • Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym PDF
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki PDF
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia lub oświadczenie
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny,
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ponoszeniu dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Dokument wydany przez uczelnię potwierdzający uczęszczanie na studia w przyspieszonym trybie,
 • W przypadku, gdy Wnioskodawca został poszkodowany w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - dokument potwierdzony przez właściwą jednostkę, że takie wydarzenie miało miejsce.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny