Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

„Aktywny Samorząd” Moduł II – informacja dla studentów

Utworzono dnia 17.09.2019

Uwaga Studenci! Ważna zmiana dotycząca składania wniosków o dofinasowanie kosztów nauki:

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) lub w siedzibie PCPR (pok. Nr 106).

Wnioski na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 będzie można składać od dnia 23 września 2019 r do 10 października 2019r.

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku - pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.


Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

 • Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki)  PDF
 • Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym PDF
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki PDF
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia lub oświadczenie
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny,
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ponoszeniu dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Dokument wydany przez uczelnię potwierdzający uczęszczanie na studia w przyspieszonym trybie,
 • W przypadku, gdy Wnioskodawca został poszkodowany w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - dokument potwierdzony przez właściwą jednostkę, że takie wydarzenie miało miejsce.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Rodzina i Dziecko