Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Wnioski Aktywny Samorząd

Moduł I OBSZAR A Zadanie 1 -  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Wniosek o dofinansowanie podopieczny
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - proteza


Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz Zaświadczenie lekarskie - proteza


Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) - Załączniki :

Wniosek o dofinansowanie osoba pełnoletnia
Pobierz Wniosek o dofinansowanie - wkładka
Pobierz Oświadczenie o dochodach
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealne, kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi - Załączniki :

Pobierz Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
Pobierz Oświadczenie o wysokości dochodów
Pobierz Zaświadczenie ze szkoły/uczelni
Pobierz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny